Over ons

 Wie zijn wij en wat doen wij?

Mannendag Barneveld is een interkerkelijke werkgroep die zich onvoorwaardelijk onder Gods Woord wil stellen om elkaar als broeders te dienen. Wij organiseren jaarlijks een mannendag in Barneveld, waarmee we elkaar willen opbouwen, aanscherpen en bemoedigen in een leven met en voor God.

Onze werkgroep bestaat uit Jetze Baas, (jetze.baas@versatel.nl), Sijmon van den Berg, (s.vandenberg@xibis.nl), Hans Meijerink  (ajmeijerink@solcon.nl) en Marijn Schouten (schouten62@gmail.com).

Wat willen we bereiken?

We willen mannen voor de keuze te stellen om zich voor het eerst of opnieuw over te geven aan God. Mannen toerusten voor hun plaats in huwelijk, gezin, kerk en maatschappij. Mannen bemoedigen en aanmoedigen om zich met kracht in alle aspecten van het leven in te zetten voor Gods koninkrijk. Tijdens de mannendagen worden diverse christelijke geloofszaken op de man af besproken. De onderwerpen staan in het licht van het jaarlijks te kiezen thema.

Hoe willen we het doel bereiken?

We willen elkaar confronteren met de liefde van Christus. Wat betekent dat nu specifiek voor mij als man in dit leven? Wat vraagt God van mij in Zijn Woord met betrekking tot de gemeente, het gezin en de maatschappij? Met mannen uit verschillende kerken of groepen ervaren we de eenheid in Christus. Dat doen we door ontmoeting, door te luisteren naar wat God te zeggen heeft in Zijn woord. We komen ook in actie door Zijn naam groot te maken in spreken, zingen, luisteren en bidden.

Mannendag Barneveld is geen vervanging voor een gemeente of kerk

Wij verlangen er vooral naar dat mannen zich door de impuls van de mannendag (nog meer) toegewijd weten tot Jezus Christus. Dat ze Hem (opnieuw) zullen erkennen als hun Heer en Heiland. Mannen worden aangemoedigd om hun plaats in te nemen als priester in het gezin. Hun plaats als Christen in de gemeente en op hun werk. We kijken samen over kerkmuren heen en ontdekken dat het veel mooier is wat ons samenbindt, dan wat ons onderscheidt. Iedere man moet zich thuis kunnen voelen onder de liefdezon van Gods stralende genade.